Rasa Širvinskienė
Rašytojas

LSMU MA Urologijos klinika