top of page
Hands Up

APIE MUS

Lietuvos gyvensenos medicinos asociacija (LGMA) vienija gyvensenos medicinos ir kitus, sveikatos priežiūros specialistus, savo praktikoje taikančius moksliniais įrodymais grįstos gyvensenos medicinos metodus bei priemones arba siekiančius jų išmokti. LGMA bendradarbiauja su šioje srityje veikiančiomis Lietuvos bei tarptautinėmis užsienio šalių organizacijomis. Moksliniais įrodymais pagrįsta gyvensenos medicina atveria naujas galimybes - kurti tvarią sveikatos priežiūros sistemą ir suvaldyti lėtinių ligų pandemiją veikiant jų priežastis.

 

Lietuvos gyvensenos medicinos asociacijos vizija

Būti gyvensenos medicinos informacijos sklaidos, dalijimosi gerąja praktika ir specialistų tobulinimosi centru bei lygiaverčiu partneriu tarptautiniame judėjime, siekiant įveikti lėtines ligas.

Lietuvos gyvensenos medicinos asociacijos misija

Suburti specialistus bendram darbui integruojant gyvensenos medicinos praktiką į sveikatos priežiūros sistemą, rūpintis nuolatiniu specialistų kvalifikacijos kėlimu, dalintis gerąja patirtimi, organizuoti mokslinę veiklą gyvensenos medicinos srityje bei įgyvendinti projektus, padedančius gerinti visuomenės sveikatos raštingumą.

                                                                                     Veiklos kryptys:

• Gyvensenos medicinos (GM) specialisto integracija į sveikatos priežiūros sistemą (asmens sveikatos priežiūrą, visuomenės sveikatos priežiūrą).

• Dalyvavimas GM studijų kokybės gerinime.

• Pagalba GM studentams.

• GM studijų programos propagavimas.

• Informacijos teikimas ketinantiems studijuoti gyvensenos mediciną.

• Pagalba ieškant įvairių praktikos ir įsidarbinimo galimybių GM specialistams.

• Podiplominių mokymų organizavimas GM specialistams.

• Sveikatos priežiūros specialistų švietimas gyvensenos medicinos srityje.

• Mokymų organizavimas įvairių specialybių gydytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams.

• Bendradarbiavimas su visuomenės sveikatos biurais.

• Bendradarbiavimas su įvairiomis masinio informavimo priemonėmis edukuojant visuomenę apie GM.

• Aktyvus dalyvavimas tarptautinėje GM specialistų bendruomenėje.

• Bendradarbiavimas su įvairiomis tarptautinėmis GM organizacijomis.

bottom of page