top of page

APIE MUS

Lietuvos gyvensenos medicinos asociacija (LGMA)

vienija gyvensenos medicinos ir kitus, sveikatos priežiūros specialistus, savo praktikoje taikančius moksliniais įrodymais grįstos gyvensenos medicinos metodus bei priemones

arba siekiančius jų išmokti.

Team Talk
PAGRINDINIS: Who We Are

LGMA VEIKLOS KRYPTYS

Kviečiame prisijungti ir dalyvauti

Go Team
Jogging
Healthy Meal

VIENIJAME IR ATSTOVAUJAME LIETUVOS GYVENSENOS MEDICINOS SPECIALISTUS

ORGANIZUOJAME GYVENSENOS MEDICINOS KONFERENCIJAS 
IR MOKYMUS

SIEKIAME DIDINTI INFORMUOTUMĄ APIE GYVENSENOS MEDICNOS TAIKYMĄ IR JOS PRINCIPUS

PAGRINDINIS: What We Do
Team work

TAPK LGMA NARIU

Gyvensenos medicinos asociacija (GMA) vienija gyvensenos medicinos ir kitus specialistus, baigusius sveikatos ir gyvybės, o taip pat kai kurias sporto, socialinių bei veterinarijos mokslų krypčių studijų programas ar jose besimokančius, bendradarbiauja su šiose srityse veikiančiomis organizacijomis.

Moksliniais įrodymais pagrįsta gyvensenos medicina atveria Lietuvos ir viso pasaulio žmonėms naujas galimybes suvaldyti lėtinių neinfekcinių ligų pandemiją. GMA tikslas suburti specialistus bendram darbui integruojant gyvensenos medicinos praktiką į sveikatos priežiūros sistemą, rūpintis nuolatiniu jų kvalifikacijos kėlimu, organizuoti mokslinę veiklą gyvensenos medicinos srityje, dalintis gerąja patirtimi, įgyvendinti projektus, padedančius gerinti visuomenės sveikatos raštingumą.

Gyvensenos medicinos asociacijos nariu gali būti: gyvensenos medicinos specialistai, gydytojai, gyvensenos medicinos magistrantūros studentai, gydytojai rezidentai, visuomenės sveikatos specialistai, psichologai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, kineziologai, fizioterapeutai, fizinio aktyvumo specialistai, bendrosios praktikos slaugytojai, išplėstinės praktikos slaugytojai, akušeriai, paramedikai, dietistai, socialiniai darbuotojai, vaistininkai, kiti sveikatos specialistai,moksliniai darbuotojai, akademiniai darbuotojai, mokslininkai.

 

Norime informuoti, kad nepriklausomai nuo to ar Jūs įstosite į GMA metų pradžioje, viduryje ar pabaigoje - Jums vis tiek reikės sumokėti nario mokestį už visus metus. Asociacijos nario mokestis - 60 eurų už metus. Nario mokestis studentams - 40 eurų už metus.

Informuojame, kad Jūsų kandidatūra bus apsvarstyta Gyvensenos medicinos asociacijos Valdybos per 10 darbo dienų nuo šio prašymo pateikimo. Atsakymą ar galite tapti Gyvensenos medicinos asociacijos nariu/e gausite į el.pašto adresą, kurį nurodysite pildydami prašymą.

Ačiū!

PAGRINDINIS: Job Application
Yoga by the Ocean

“The doctor of the future will give no medication, but will interest his patients in the care of the human frame, diet and in the cause and prevention of disease”

― Thomas A. Edison

PAGRINDINIS: Events

RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

LSMU_LT.png
lifestyle-logo.png
e76a2b61-c3d8-4596-811b-3573486461a1.png

Thanks for submitting!

PAGRINDINIS: Contact
bottom of page